VÅRA TJÄNSTER  UTBILDNING

Utbildning

Bygg en hållbar livsstil med oss! Concept for LIfe anordnar utbildningar inom hälsa, träning, kost och rehabilitering!

Vi anordnar även testledarutbildning för Åstrandstest - Åstrands submaximala cykelergometertest är förmodligen världens mest kända och pålitligatest för beräkning av kondition (aerob förmåga). Testet fungerar som utvärdering av motionärers och elitidrottares utveckling samt som en viktig faktor för bedömning
av individeroch gruppers fysiska hälsotillstånd. Har du ett specifikt önskemål om utbildning, tveka inte att höra av dig till oss så skräddarsyr vi gärna en utbildning
för just dig, din förening eller ditt företag.