VÅRA TJÄNSTER   TEST OCH TRÄNING   ÅSTRANDS CYKELTEST

Submaximal Åstrand test

Submaximalt test är mindre ansträngande än ett VO2 max test. Testpersonen cyklar på en belastning som resulterar i en hjärtfrekvens på mellan 120-150 slag/min.

Arbetet på konstant belastning varar i 6 minuter och registrering av pulsen sker de sista 15-20 sekunderna av varje arbetsminut. Resultatet ger ett uppskattat värde på syreupptagningsförmågan.

 

 

500:- inkl. tolkning och råd


Läs mer (PDF-fil)