Må bra dag på Scandi Front AB i Markaryd

Tillsammans med Hello Sweden och Magdalena Forsberg har vi fått möjligheten
att vara med på Scandi Fronts hälsoresa. Vi har gjort konditionstester och kropps-
sammansättningsmätningar där Scandi Fronts interna mål är att personalen
skall bli fem år yngre till deras jubileum 2018.