TEST & LAB   MJÖLKSYRATEST

Mjölksyratest

Den anaeroba tröskelns fysiologiska betydelse ligger i att den markerar en viktig gräns. En arbetsintensitet som ligger under den anaeroba tröskeln kan upprätthållas under relativt lång tid. Däremot kan en arbetsintensitet som ligger över den anaeroba tröskeln bara upprätthållas under en kort tid eftersom den snabba ansamlingen av anaeroba metabolism ( tex mjölksyra) snabbt kan sätta stopp för fortsatt arbete.

Att bestämma den anaeroba tröskeln är av stort värde inom uthållighetsgrenar. Det är uppenbart att en idrottare som kan ligga på 80% av sin VO
2  max utan att ansamla mjölksyra har en stor fördel jämfört med en idrottare som har samma VO2 max, men bara kan ligga på 60% av denna utan att dra på sig mjölksyra. Inför testet skickas det ut standardiseringskrav gällande träning och kost. Testet inleds med en lätt uppvärmning i ca 15-30 min. Testet genomförs genom ett arbete på succesivt ökande belastning. Var 4,e minut tas ett blodprov.  Resultatet används till att bestämma individuella träningszoner

 

VO2 max och Mjölsyratröskel går att genomföra vid samma testtillfälle.

 

Instruktioner och tips inför – Laktat Tröskeltest och VO2 max

Följande standardiseringskrav bör uppfyllas för att testresultatet ska bli tillförlitligt:

Genomför bara testet om du känner dig fullt frisk, (annars boka om så fort du vet)


• Träna mycket lätt eller inte alls dagen innan test.

• Inga hårda intervallpass eller styrketräning två dagar innan test.

• Undvik träningsformer som ger mycket träningsvärk veckan innan test.

• Inget intag av alkohol två dagar innan test.

• Inte äta eller inta kolhydrathaltiga drycker närmare än 3 timmar innan test.

• Inte röka eller snusa 3 timmar innan test.

• Undvik koffeinhaltiga drycker 3 timmar innan test.

• Ät normalt sammansatt kost.

• Undvik dieter veckan innan test.

• Vid upprepade test är det bra att måltiderna dagen innan och under testdagen liknar varandra.

• Sträva efter en stabil dygnsrytm veckan innan test.

• Testdagen rekommenderar vi att du har ätit frukost och varit vaken tre timmar innan testtillfället.


Bra att veta

• Meddela testledaren om du har någon form av blodsmitta

• Meddela testledaren om du har någon form av hjärtsjukdom